Op zoek naar noordelijke rekenkamer?

 
 
noordelijke rekenkamer
 
Provincie Groningen Noordelijke Rekenkamer.
Onafhankelijke rekenkamer voor de drie noordelijke provincies. De Noordelijke Rekenkamer is de gezamenlijke rekenkamer van de provincies Groningen Fryslân en Drenthe. Deze controleert of de inkomsten en uitgaven van de provincies kloppen en of ze het beleid uitvoeren zoals het bedoeld is. Hiermee ondersteunt de rekenkamer Provinciale Staten in hun controlerende functie. Dit is een wettelijke taak. De rekenkamer beoordeelt het werk van de provincies door te onderzoeken of het beleid efficiënt effectief en volgens de geldende regels en besluiten wordt uitgevoerd. Over de resultaten van een onderzoek schrijft de rekenkamer een rapport. Met de resultaten kunnen we ons werk verbeteren.
Oud-politica Smilde voorzitter Noordelijke Rekenkamer RTV Noord.
Oud-politica Smilde voorzitter Noordelijke Rekenkamer. De Noordelijke Rekenkamer krijgt een oud-politica als voorzitter Margreeth Smilde uit Eelde. Smilde was in het verleden lid van Provinciale Staten in Drenthe voor het CDA. Ook zat ze voor die partij tien jaar in de Tweede Kamer. De Noordelijke Rekenkamer is de controlerende financiële instantie van de drie Noordelijke provinciebesturen. Als Provinciale Staten van Groningen Friesland en Drenthe akkoord gaan dan wordt Smilde op 6 juli beëdigd.
vacature onderzoeker Noordelijke Rekenkamer NVRR.
Rekenkamer De Noordelijke Rekenkamer Groningen-Friesland-Drenthe. Voor het onderzoeksteam zoeken wij een onderzoeker voor 28 tot 40 uur per week Taak In het onderzoek worden provinciale bestuursprocessen en beleidsprestaties nauwkeurig in kaart gebracht. De bevindingen worden getoetst aan doelstellingen bevoegdheden wettelijke normen en eisen van doelmatigheid en doeltreffendheid. advertentie tekst versie def.docx.pdf. Nederlandse Vereniging van Rekenkamers Rekenkamercommissies. Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur 17.00 uur. Telefoon 033 247 34 35 Fax 033 246 04 70 E-mail info@nvrr.nl.
Drents parlement Vacature Noordelijke Rekenkamer.
Provinciale staten van Friesland Groningen en Drenthe zoeken een voorzitter en een lid van het college van de Noordelijke Rekenkamer. Voor de Noordelijke Rekenkamer NRK zijn wij op zoek naar twee nieuwe bestuursleden een voorzitter 02 fte gemiddeld 8 uur per week en een lid 01 fte gemiddeld 4 uur per week van het college van de NRK. In 2004 hebben de Provinciale Staten van Groningen Friesland en Drenthe samen de Noordelijke Rekenkamer in het leven geroepen. Op basis van de Provinciewet doet de Noordelijke Rekenkamer onafhankelijk onderzoek naar de rechtmatigheid doelmatigheid en doeltreffendheid van het door de drie colleges van GS gevoerde bestuur.
Noordelijke Rekenkamer Openbaar vervoer is beter geworden Omrop Fryslân.
Live fia de app. Noordelijke Rekenkamer Openbaar vervoer is beter geworden. 08 maaie 2017 2020. Busstasjon Winsum Foto Omrop Fryslân Onno Falkena. Het openbaar vervoer in de gebieden in Fryslân waar niet veel mensen wonen is tussen 2010 en 2015 verbeterd. Dat is een van de conclusies van het rapport Met de Bus naar de stad van de Noordelijke rekenkamer. Het rapport is gemaakt in opdracht van de drie Noordelijke besturen. Het rapport werd maandagavond gepresenteerd aan de pers en bestuurders uit de Noordelijke provincies.
Noordelijke Rekenkamer Provincie moet meer doen aan gevolgen van krimp RTV Drenthe.
Ook heeft het provinciebestuur slechts een halve arbeidsplaats vrijgemaakt voor de coördinatie van op krimp gerichte maatregelen aldus de Noordelijke Rekenkamer. De Rekenkamer vindt het ook belangrijk dat meer provinciemedewerkers zich gaan bezighouden met krimp. In Drenthe worden wel veel middelen besteed aan bewustwording leefbaarheid en spreiding van voorzieningen volgens de Noordelijke Rekenkamer. Uit berekeningen blijkt dat de provincie tussen 2008 en 2013 ruim één miljoen euro uitgaf aan subsidies voor krimpprojecten. De provincie Drenthe heeft laten weten zich te kunnen vinden in de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek.
Cookiemelding LC.nl.
CDA over het rapport van de Noordelijke Rekenkamer.
CDA over het rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Vandaag is tijdens de Statenvergadering het rapport over de Noordelijke Rekenkamer besproken. Marjan Heidekamp heeft namens het CDA samen met andere partijen een amendement ingediend om de verantwoordelijkheid over risicovolle bedrijven bij de provincie te houden. Het rapport bevat namelijk een belangrijke conclusie en aanbeveling die door het College van GS niet wordt onderschreven draag ook het beslissingsmandaat en het projectleiderschap van de laatste majeure risicobedrijven over aan de directeur van de Omgevingsdienst Groningen. Het CDA steunt het College in dit standpunt en wil dit via het amendement opnemen.

Contacteer ons