Meer resultaten voor noordelijke rekenkamer

 
 
noordelijke rekenkamer
 
Provincie Groningen: Noordelijke Rekenkamer.
Provincie Groningen Bestuur Financiën Noordelijke Rekenkamer. Onafhankelijke rekenkamer voor de drie noordelijke provincies. De Noordelijke Rekenkamer is de gezamenlijke rekenkamer van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Deze controleert of de inkomsten en uitgaven van de provincies kloppen en of ze het beleid uitvoeren zoals het bedoeld is.
Drents parlement Vacature Noordelijke Rekenkamer.
Op basis van de Provinciewet doet de Noordelijke Rekenkamer onafhankelijk onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het door de drie colleges van GS gevoerde bestuur. Sinds de start in 2006 heeft de Noordelijke Rekenkamer 30 rapporten gepubliceerd over uiteenlopende beleidsterreinen.
De Noordelijke Rekenkamer Groningen-Friesland-Drenthe NVRR.
De Noordelijke Rekenkamer. De Noordelijke Rekenkamer Groningen-Friesland-Drenthe. Doctor Nassaulaan 5, Assen, 9401 HJ, NL. 31 592 304790. Nederlandse Vereniging van Rekenkamers Rekenkamercommissies. Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur 17.00 uur. Telefoon 033 247 34 35 Fax 033 246 04 70 E-mail info@nvrr.nl.
Gemeenschappelijke regeling de Noordelijke Rekenkamer 2016.
De Noordelijke Rekenkamer zendt een afschrift van haar rapporten aan provinciale staten, aan gedeputeerde staten en, indien van toepassing, aan de instellingen die op grond van artikel 185 van de Provinciewet aan onderzoek zijn onderworpen. De rapporten van de Noordelijke Rekenkamer zijn openbaar.
Noordelijke rekenkamer: innovatiesubsidies duur en vaag Binnenlands Bestuur.
Volgens de Noordelijke rekenkamer is het lastig zicht te krijgen op de prestaties van de clusterorganisaties. De stichtingen zijn er vooral goed in hun successen en toekomstplannen te etaleren, meent de Rekenkamer. Mislukkingen worden niet onderkend en daardoor de kans om er van te leren niet benut.
CDA over het rapport van de Noordelijke Rekenkamer.
CDA over het rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Vandaag is tijdens de Statenvergadering het rapport over de Noordelijke Rekenkamer besproken. Marjan Heidekamp heeft namens het CDA samen met andere partijen een amendement ingediend om de verantwoordelijkheid over risicovolle bedrijven bij de provincie te houden.

Contacteer ons